Innehåll

Vid avbetalningsköp betalas endast en viss summa kontant, s.k. handpenning, och resten av köpeskillingen inklusive vissa särskilda avbetalningstillägg fördelas över avbetalningsperiodens längd, avbetalning. Köparen har dock alltid rätt att få betala sin skuld i förtid. Lagreglerna kring avbetalningsköp finns i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. och i konsumentkreditlagen (2010:1846).

Avbetalningsköp ger säljaren en viss säkerhet eftersom denne genom att i avtalet göra förbehåll om återtaganderätt under vissa omständigheter kan ta tillbaka varan om köparen inte betalar fullt ut. Det är även vanligt att säljaren i avtalet gör ett äganderättsförbehåll, dvs. skriver in att den sålda varan förblir säljarens egendom till dess köparen fullgjort sina betalningsförpliktelser.

Se även

Avbetalning