Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Avdragsgilla kostnader

Löpande bokföring

Samtliga affärshändelser ska enligt 4 kap. 1 § BFL bokföras, men alla bokförda utgifter/kostnader är inte skattemässigt avdragsgilla, ej avdragsgilla kostnader. Vad som är avdragsgillt, dvs. vad som får dras av i inkomstslaget näringsverksamhet, se Rätt Skatt.

Avdragsrätten för ingående moms, se Rätt Moms.