Löpande bokföring

Företagets utgifter för avfallshantering, sophämtning, hyra av container för borttransportering av industri- och byggnadsavfall etc. redovisas på samma sätt som företagets övriga utgifter för renhållning och städning. Vid hyra av container för annat ändamål än avfallshantering, leasing/hyra av maskiner och inventarier.

I vissa fall utgår en avfallsskatt.

Den erlagda avfallsskatten kan debiteras konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter enligt samma principer som för förpackningsavgifter. Eventuell återbetalning av avfallsskatten under ett efterkommande år utgör en intäkt och krediteras konto 3990 Övriga ersättningar och intäkter.

För momsmässig behandling av omvänd skattskyldighet vid handel med avfall och skrot av vissa metaller, se Rätt Moms.