Löpande bokföring

Avistakurs definieras i BFNAR 2013:2 i kommentaren till punkterna 2.4-6 som den kurs som används vid köp eller försäljning av utländsk valuta för omedelbar leverans. Som avistakurs kan företaget enligt kommentaren exempelvis använda den mittkurs som dagligen publiceras av Riksbanken eller den växelkurs som dagligen offentliggörs av Europeiska Centralbanken.

K4-regler

I IAS 21 punkt 8 definieras avistakurs som valutakursen för transaktioner med omedelbar leverans.