K4-regler

En avtalsskuld är enligt IFRS 15 bilaga A ett företags skyldighet att överföra varor eller tjänster till en kund för vilka företaget har erhållit ersättning (eller ska erhålla) från kunden.