Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Årets resultat

Posten återfinns under eget kapital och innehåller resultatet enligt resultaträkningen. Posten återfinns under rubriken Fritt eget kapital i aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa stiftelser.

Löpandebokföring

Bokföringens sista transaktion är bokföringen av resultatet, se nedan.

Bokslut

Följande konton används normalt i samband redovisning av räkenskapsårets resultat:

Konto 8999 Årets resultat - konto 2019, 2029, 2039, 2069, 2099 Årets resultat

En vinst debiteras och en förlust krediteras konto 8999 så att resultaträkningen/resultatrapporten nollställs och krediteras respektive debiteras något av nedanstående bokslutskonton för årets resultat:

Enskild firma och delägare 1 i handelsbolag:

Delägare 2, 3 i handelsbolag osv:

Ideella föreningar/stiftelser:

Aktiebolag och ekonomiska föreningar:

konto 2019

konto 2029, 2039

konto 2069

konto 2099

I det nya räkenskapsårets bokföring för en enskild näringsidkare överförs beloppet från konto 2019 till ägarens kapitalkonto 2010 Eget kapital.

I handelsbolag tas först hela verksamhetens resultat på konto 8999 fram innan det sedan fördelas på till respektive delägares konton 2019, 2029, 2039 osv. I det nya räkenskapsårets bokföring överförs beloppen från konto 2019, 2029, 2039 osv till respektive delägares kapitalkonto 2010, 2020, 2030.

Konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år

Omedelbart efter fastställt årsbokslut (avseende t.ex. år 1) kan beloppet från konto 2099 Årets resultat (se ovan) överföras till konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år. Kontot visar den odisponerade vinsten eller förlusten från föregående år tills beloppet enligt fastställd balansräkning förs över till de konton som beror på stämmans beslut när det gäller hur resultatet ska disponeras, t.ex. avsättning till reservfond, aktieutdelning eller medlemsåterbäring (i ekonomisk förening). Per balansdagen vid nästa bokslut ska konto 2098 avseende föregående års bokslut vara nollat. Resterande saldo på konto 2098 förs över till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust, se nedan.

Konto 2091 Balanserad vinst eller förlust

Konto krediteras - efter beslut på stämman med räkenskapsårets vinst och debiteras med räkenskapsårets förlust minus den del av som använts för t.ex. utdelning eller fondavsättning, se ovan. Kontot ska särredovisas i balansräkningen, se nedan.

K2-regler

K2 innehåller bestämmelser om poster under eget kapital i punkterna 4.12 (aktiebolag), 4.16 (ekonomiska föreningar), 4.19 (handelsbolag), 4.24 och 4.25 (stiftelser), 4.31 (ideella föreningar), 4.36 (samfällighetsföreningar) samt 4.37 (filialer).

Löpande bokföring

Bokföringens sista transaktion är bokföringen av resultatet, se nedan.

K1-regler

För en enskild näringsidkare, ideell förening eller registrerat trossamfund som tillämpar K1 används K1s uppställningsformer för balans- och resultaträkningen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...