Alla företag som är bokföringsskyldiga (bokföringsskyldighet) enligt BFL ska avsluta den löpande bokföringen genom ett årsbokslut, en årsredovisning eller ett förenklat årsbokslut, se 6 kap. 1 § BFL. Framför allt aktiebolag och ekonomiska föreningar ska alltid avsluta små räkenskaper med en årsredovisning.

Större företag ska enligt K3 punkt 1.3 tillämpa K3 om de inte tillämpar RFR 2. Publika aktiebolag oavsett storlek samt moderföretag i koncerner som upprättar och offentliggör koncernredovisning (enligt ÅRL eller frivilligt) ska också tillämpa K3 eftersom de enligt K2 punkt 1.1 inte får tillämpa K2.

Mindre företag kan välja att tillämpa K2.