Företag som har ett konto i en bank kan få detta försett med ett bankgironummer, bankkonto. I princip kan vilket bankkonto som helst anslutas till bankgirosystemet, men det vanligaste är att det är checkkontot som kombineras med bankgiro. Något särskilt bankgirokonto finns därför inte i bokföringen. Bokföringen sker antingen på ett bankkonto, ett checkräkningskonto eller ett checkräkningskreditkonto, exempelvis konto 1930.