Fritidsbåtar som inte används i näringsverksamheten utan köpts huvudsakligen för ägarens eget privata bruk utgör icke avdragsgill ”rörelsefrämmande” privat egendom, privata uttag. En sådan tillgång ska prövas enligt K3 punkt 2.18. Enligt K2 punkt 9.2 utgör båten en tillgång om företaget innehar äganderätten.

Båtar vilka däremot används i verksamheten som transportmedel räknas till företagets anläggningstillgångar och redovisas normalt tillsammans med företagets bilar och andra transportmedel, bilar och andra transportmedel - inköp. Båtar redovisas då på samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

Löpande bokföring

Företagets löpande utgifter för båtar vilka utgör transportfordon/medel i verksamheten - och även vid hyra av båtar för transportändamål - debiteras normalt konto 5670 Båt-, flygplans- och helikopterkostnader, alternativt på gruppkontot 5600 Kostnader för transportmedel eller i kontoklass 4. Dessa kostnader behandlas på samma sätt som personbilskostnader respektive lastbilskostnader.

Se uppslagsordet Uttag i Rätt Moms.