Enligt 5 kap. 11 § BFL ska alla bokföringsskyldiga upprätta behandlingshistorik, dvs. sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling. Detta krav gäller både datorbaserade och manuella bokföringssystem.

Behandlingshistoriken ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.16 visa de bokföringsposter som har tillförts bokföringssystemet samt, i datorbaserade system, registreringsdatum. Behandlingshistoriken ska även beskriva förändringar i bokföringssystemet som påverkar bokföringsposternas behandling samt när dessa förändringar infördes.

Företag som har gemensam bokföring enligt 4 kap. 5 § BFL ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.17 upprätta en gemensam behandlingshistorik för denna.