Ett kassaregister är en del av bokföringssystemet och omfattas därför av bestämmelserna om behandlingshistorik i BFL.

Det ska enligt 5 kap. 4 § SKVFS 2014:9 gå att ta fram aktuella uppgifter om programmeringar och inställningar som uppfyller BFL:s krav på behandlingshistorik, dvs. att det ska vara möjligt att utan svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling. Detta förtydligas i BFNAR 2013:2 punkt 9.16 där det beskrivs att behandlingshistoriken ska visa de bokföringsposter som har tillförts bokföringssystemet samt, i datorbaserade system, registreringsdatum. Den ska även beskriva förändringar i bokföringssystemet som påverkar bokföringsposternas behandling samt när dessa förändringar infördes, exempelvis nya programversioner eller ändrade priser. Det innebär att en behandlingshistorik för ett kassaregister ska innehålla dokumentation över förändringar i programmeringar och inställningar som påverkar bokföringen. När kassaregistret tas i bruk och vid varje tillfälle som en ändring görs av programmet eller dess inställningar ska det dokumenteras i behandlingshistoriken vilka inställningar eller ändringar som har gjorts och när de har gjorts.

I många kassaregister skapas och lagras behandlingshistoriken automatiskt och kan skrivas ut vid behov. I ett certifierat kassaregister ska programmeringar och inställningar kunna utläsas av kontrollremsan eller journalminnet.