Löpande bokföring

Företagets utgifter för besiktning (kontrollbesiktning) av sina ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på huvudkontot för personbilskostnader (5610) respektive lastbilskostnader (5620) eller särredovisas på underkonton för övriga kostnader för transportmedel (5690).