Beskattningsår kallas det år då inkomsterna intjänats, dvs. inkomståret. Uppgifterna i inkomstdeklarationen ska avse beskattningsåret. Beskattningsåret för fysiska personer är ett kalenderår. Räkenskapsår kallas perioden mellan två bokslut. Ett räkenskapsår utgörs antingen av ett kalenderår eller av ett brutet räkenskapsår. Beskattningsåret för juridiska personer är räkenskapsåret.

Se uppslagsordet Beskattningsår i Rätt Skatt.