Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Betalningar vid export/utförsel

Betalningar från utlandet vid export och utförsel kan ske på många olika sätt men vanligen genom en elektronisk girering/inbetalning till det egna bankgiro-, bank- eller checkkontot, eller motsvarande.

De avgifter som t.ex. banken tar ut för betalningen/överföringen bokförs på samma sätt som övriga liknande avgifter för finansiella tjänster.

Löpande bokföring

Den erhållna likviden, inväxlad i svensk valuta, debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1910 Kassa, 1920 Plusgiro, 1930 Checkräkning/bankgiro, 1940 Bank eller 2330 Checkräkningskredit.

Om betalningen inte avser en kundfordran grundad på en faktura, utan avser en kontant- eller postförskottsförsäljning, krediteras det konto försäljningen avser, t.ex. konto 3055 Försäljning av varor till land utanför EU eller annat lämpligt försäljningskonto. Vad beträffar moms, utgående moms eller Rätt Moms.

Vid exporten/utförseln debiterades kontot 1510 Kundfordringar med fakturafordran, omräknad till svensk valuta efter fakturadagens köpkurs. Vid kundinbetalningen i utländsk valuta räknas erhållet belopp om till den köpkurs som gäller då likviden erhålls. Om den omräknade kundinbetalningen på grund av kursförändring är högre än bokförd kundfordran har företaget gjort en valutakursvinst. Det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras, kontot 1510 krediteras med tidigare bokfört fordringsbelopp och kursdifferensen/saldot krediteras normalt konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Om den omräknade kundinbetalningen däremot är lägre än tidigare bokförd kundfordran har företaget gjort en valutakursförlust. Det likvidkonto som tillgodoförs pengarna debiteras, kontot 1510 krediteras med tidigare bokfört fordringsbelopp och kursdifferensen/saldot debiteras normalt konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

K3-regler

Utestående kundfordringar i utländsk valuta ska enligt punkt 30.3 omräknas per balansdagen till balansdagens kurs om inte beloppet har valutasäkrats. I sådana fall är beloppet bokfört till säkrad kurs om företaget tillämpar kapitel 11.

K2-regler

Utestående kundfordringar i utländsk valuta ska enligt punkt 13.5 omräknas per balansdagen till balansdagens kurs om inte beloppet har valutasäkrats. I sådana fall är beloppet bokfört till säkrad kurs (enligt samma punkt).

K-årsbokslut

Enligt punkt 12.5 gäller samma regler som enligt K2.

Bokslut

Bokförda inbetalningar vid export/utförsel ingår i bokslutet i saldot för det konto som tillgodoförts.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...