Om en köpare/kund inte betalar en faktura i tid är det god affärssed - men inte något lagkrav på - att säljaren/leverantören skickar en eller flera betalningspåminnelser. Om köparen/kunden trots detta inte betalar kan säljaren/leverantören efter att ha skrivit kravbrev utformat enligt 5 § i inkassolagen (1974:182) vända sig till Kronofogden, KFM, (www.kronofogden.se), med en skriftlig begäran om betalningsföreläggande.

Löpande bokföring

En betalningspåminnelse ska inte bokföras om originalhandlingen finns och är bokförd eftersom det är originalfakturan som utgör affärshändelsen. Däremot ska eventuellt påförd dröjsmålsränta eller restavgifter bokföras med betalningspåminnelsen som verifikation, dvs. en ny affärshändelse.

Påminnelseavgifter är inte momsbelagda. Se uppslagsordet Påminnelse i Rätt Moms.