En bilersättning är en ersättning per mil om den anställde exempelvis använder egen bil för resor i tjänsten. Bilersättningen betalas av arbetsgivaren.

Löpande bokföring

Bilersättningar debiteras normalt konto 7330 Bilersättningar.

Se uppslagsordet Milersättning i Rätt Skatt och Rätt Moms.