Biologiska tillgångar är enligt K3 punkt 34.2 och IAS 41 punkt 5 levande djur och levande växter.