Löpande bokföring

Utgifter för inköp av blommor (lösa blommor, växter, julgrupper, krukväxter etc.) till företagets egna kontorslokaler, matsal, reception etc. redovisas normalt som lokalkostnader i kontogrupp 50 eller 51. Om blommorna utgör gåvor till anställda redovisas utgifterna normalt som personalkostnader i kontogrupp 76 Övriga personalkostnader. Om de avser en personalfest utgör inköpet en kostnad för personalrepresentation.

Blommor till kunder redovisas som representation, se konto 6070 Representation. Blommor som skickas till ett kundföretag utan något direkt samband med affärsförhandling utan enbart i syfte att göra kunden glad skulle också kunna ses som en marknadsföringskostnad och kostnadsförs i så fall i kontogrupp 59 eller 60.

Ett alternativ till att köpa och själv sköta växter till företagets lokaler är att leasa/hyra växterna inklusive skötseln. Detta utgör normalt en operationell lease.

Se uppslagsordet Personalvårdsförmåner i Rätt Skatt.