Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Bokföringsskyldighet enligt BFL

En juridisk person i form av aktiebolag, kommanditbolag och andra handelsbolag samt ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar) är enligt 2 kap. BFL alltid bokföringsskyldig för hela sin verksamhet.

Ideella föreningar, registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund (för Svenska kyrkan: församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift), samfällighetsföreningar, viltvårdsföreningar och fiskevårdsområdesföreningar är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. 2 § BFL

 1. om tillgångarnas värde överstiger 1,5 mkr. Värdet på tillgångarna ska enligt 2 kap. 4 § BFL motsvara vad tillgången kan anses betinga vid en försäljning under normala försäljningar, dvs. inte i en avvecklingssituation. Fastigheter och byggnader som är lös egendom får dock enligt samma paragraf tas upp till taxeringsvärdet om sådana finns,

 2. om föreningen bedriver näringsverksamhet,

 3. om föreningen är en moderförening.

Om inte bokföringsskyldighet enligt BFL föreligger kan en sådan ideell förening och liknande ändå vara bokföringsskyldig enligt sina stadgar.

Stiftelser är enligt 2 kap. 3 § BFL bokföringsskyldiga enlig BFL om tillgångarnas värde överstiger 1,5 mkr. Värdet på tillgångarna ska enligt 2 kap. 4 § BFL motsvara vad tillgången kan anses betinga vid en försäljning under normala försäljningar, dvs. inte i en avvecklingssituation. Fastigheter och byggnader som är lös egendom får dock enligt samma paragraf tas upp till taxeringsvärdet om sådana finns.

Följande stiftelser är dock alltid bokföringsskyldiga enligt BFL:

 1. Stiftelser som bedriver näringsverksamhet

 2. Stiftelser som är moderstiftelser

 3. Insamlingsstiftelser

 4. Kollektivavtalsstiftelser

 5. Stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller en region

 6. Pensionsstiftelser

 7. Personalstiftelser

Alla fysiska personer som bedriver näringsverksamhet är enligt 2 kap. 6 § BFL bokföringsskyldig för denna.

En utländsk filial är enligt 2 kap. 7 § BFL bokföringsskyldig för verksamheten i Sverige. Detsamma gäller verksamhet i Sverige som bedrivs av en utomlands bosatt person.

Den som är bokföringsskyldig ska enligt 4 kap. 1-2 §§ BFL:

 • löpande bokföra alla affärshändelser både i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring),

 • se till att det finns verifikationer till alla bokföringsposter,

 • spara alla verifikationer, bokföringsböcker och annan räkenskapsinformation i minst sju år.

 • upprätta öppningsbalansräkning, samt

 • avsluta den löpande bokföringen med förenklat årsbokslut, årsbokslut eller årsredovisning.

Följande är enligt 2 kap. 5 § BFL inte bokföringsskyldiga enligt BFL:

 1. Staten kommunerna, regionerna, kommunalförbunden och regionförbunden

 2. Konkursbon

 3. Stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...