Bokföringssystem är enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.1 system eller delar av system där bokföringsposter och räkenskapsinformation skapas eller bearbetas.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.2 behöver inte företag med enkla bokföringssystem där den överblick som systemdokumentationen ska ge framgår direkt av bokföringen, ha en systemdokumentation. Enkla bokföringssystem är enligt punkt 9.5 dels system med manuell bokföring i form av en kolumndagbok, dels system i vilka bokföringen görs i ett standardiserat bokföringsprogram och övriga delar i systemet hanteras manuellt. Används automatkonteringar i bokföringsprogrammet anses bokföringssystemet av BFN inte vara enkelt.