Inom hotellbranschen är det vanligt att man säljer bonuscheckar (t.ex. i block om 10-12 st.) till företag för att knyta dessa närmare till sig (jfr frequent flyer-rabatter). Checkarna kan användas för att få rabatt på t.ex. hotellövernattning vilket innebär att checkarna representerar ett betalningsmedel, presentkort/presentcheckar. Bonuscheckarna är normalt inte personliga och kan därför delas mellan flera medarbetare eller mellan olika kontor.

Löpande bokföring

För det säljande hotellet debiteras det erhållna beloppet t.ex. konto 1910 Kassa och krediteras t.ex. konto 2426 som kan döpas till Skuld bonuscheckar. I takt med att checkarna utnyttjas för att få rabatt debiteras konto 2426 och kan t.ex. krediteras konto 3732 Lämnade mängdrabatter.

För det köpande företaget krediteras inköpet av bonuscheckar t.ex. konto 1686 som kan döpas till Fordran bonuscheckar. I takt med att checkarna utnyttjas för att få rabatt krediteras konto 1686 och kan t.ex. debiteras konto 4732 Erhållna mängdrabatter.

Bokslut

Hos det säljande hotellet: Kvarvarande saldo på konto 2426 utgör inbetalda förskott från kunder och särredovisas normal i balansräkningen.

Hos det köpande företaget: Kvarvarande saldo på konto 1686 utgör ett förskott till leverantör och ingår ofta bland övrigt kortfristiga skulder i balansräkningen.

I det förenklade årsbokslutet behöver förskott enbart periodiseras om de överstiger 5 000 kr.