Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Bonuscheckar

Inom hotellbranschen är det vanligt att man säljer bonuscheckar (t.ex. i block om 10-12 st.) till företag för att knyta dessa närmare till sig (jfr frequent flyer-rabatter). Checkarna kan användas för att få rabatt på t.ex. hotellövernattning vilket innebär att checkarna representerar ett betalningsmedel, presentkort/presentcheckar. Bonuscheckarna är normalt inte personliga och kan därför delas mellan flera medarbetare eller mellan olika kontor.

Löpande bokföring

För det säljande hotellet debiteras det erhållna beloppet t.ex. konto 1910 Kassa och krediteras t.ex. konto 2426 som kan döpas till Skuld bonuscheckar. I takt med att checkarna utnyttjas för att få rabatt debiteras konto 2426 och kan t.ex. krediteras konto 3732 Lämnade mängdrabatter.

För det köpande företaget krediteras inköpet av bonuscheckar t.ex. konto 1686 som kan döpas till Fordran bonuscheckar. I takt med att checkarna utnyttjas för att få rabatt krediteras konto 1686 och kan t.ex. debiteras konto 4732 Erhållna mängdrabatter.

Bokslut

Hos det säljande hotellet: Kvarvarande saldo på konto 2426 utgör inbetalda förskott från kunder och särredovisas normal i balansräkningen.

Hos det köpande företaget: Kvarvarande saldo på konto 1686 utgör ett förskott till leverantör och ingår ofta bland övrigt kortfristiga skulder i balansräkningen.

I det förenklade årsbokslutet behöver förskott enbart periodiseras om de överstiger 5 000 kr.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...