En borgenär är en fordringsägare som har en fordran på den gäldenär som ingått ett kreditavtal med honom eller skrivit under en skuldförbindelse som bevis för denna fordran.

Se även uppslagsorden Borgenärsbrott, Borgenärsskydd och Kallelse på okända borgenärer i Rätt Bolagsrätt samt Borgenärsbyte och Pensionsborgenär i Rätt Skatt.

Se även

Gäldenär