Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Bostadsrättslägenhet

Enligt 1 kap. 6 § BRL avses med en bostadsrättslägenhet en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. En lokal är en annan lägenhet än bostadslägenhet.