Löpande bokföring

Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett särskilt konto för personbilskostnader (huvudkonto 5610) respektive lastbilskostnader (huvudkonto 5620). Vid behov av särredovisning kan i stället användas särskilda underkonton avseende broavgifter för personbilar respektive lastbilar. Angående trängselskatt och infrastrukturavgift, trängselskatt.