Bruttolön är en anställds (eller uppdragstagares) lön innan arbetsgivaren gjort avdrag för preliminär skatt (personalskatt). Bruttolönen anges i den arbetsgivardeklaration som av företaget skickas in till Skatteverket. Det belopp som utbetalas till den anställde är nettolönen, dvs. bruttolönen minskad med avdraget för preliminär skatt.

Löpande bokföring

Vid bokföring av löner och ersättningar bokförs bruttolönen t.ex. på konto 7010 Löner. Bruttolönen utgör även grund för beräkning av arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter.

Se uppslagsordet Arbetsgivardeklaration i Rätt Skatt och Rätt Lön.