Med bruttolöneavdrag menas att företaget gör ett avdrag från den anställdes bruttolön som en slags indirekt betalning för en anställds uttag av varor, tjänster och förmåner innan den preliminära skatten (personalskatt) beräknas och bokförs - mellanskillnaden utgör sedan den nettolön som utbetalas (jfr nettolöneavdrag).

Löpande bokföring

Exempel på konton som krediteras för bruttolöneavdrag (BAS 2024):

7018 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda

7218 Bruttolöneavdrag, tjänstemän

7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare

Eftersom bruttolöneavdrag minskar de arbetsgivaravgifter som ska betalas kan följande konton krediteras för motsvarande arbetsgivaravgifter avseende bruttolöneavdrag:

7518 Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m.

7528 Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag

Se uppslagsordet Bruttolöneavdrag i Rätt Skatt och Löneväxling i Rätt Lön.