Med buffring avses enligt 3 kap. 3 § SKVFS 2020:9 att ett sammankopplat kassaregister kan registrera en försäljning utan att kontrollprogrammet har kontakt med sin kontrollserver. För mer information om buffringsprogram, se 5 kap. SKVFS 2020:9.