Som byggnadsinventarier räknas enligt 19 kap. 19 § IL sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. För byggnadsinventarier gäller vad som gäller för andra slags inventarier. För mer information, se uppslagsord om materiella anläggningstillgångar.

Se uppslagsordet Byggnadsinventarier i Rätt Skatt.