CFC-företag (Controlled Foreign Company) är företag som ägs och kontrolleras av personer som är hemmahörande utanför det land där företaget har sin verksamhet.

Se uppslagsordet CFC-företag i Rätt Skatt.