Löpande bokföring

Vid köp av en container t.ex. för lagringsändamål räknas containern normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs då som inventarier, maskiner och inventarier, inköp.

Vid hyra av en container för borttransportering av industri- och byggnadsavfall etc. räknas hyran som en utgift för renhållning. Hyran kan debiteras konto 5063 Hyra för sopcontainer om renhållningen gäller förhyrda lokaler och konto 5163 Hyra för sopcontainer om det gäller egen fastighet, renhållning och städning. Hyran kan också debiteras ett konto i kontoklass 4 om den utgör en direkt kostnad.

Vid hyra/leasing av en container för annat ändamål än för hantering av avfall redovisas hyran precis som vid hyra/leasing av andra slags inventarier, leasing/hyra av maskiner och inventarier. Hyra av container för transportändamål kan redovisas som en fraktkostnad, frakt.