Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Datakommunikation

Löpande bokföring

Anslutnings-, trafik- och kvartalsavgifter avseende internet, e-post, årsavgift för innehav av domännamn på internet, kostnader vid dataöverföringar via hyrda ledningar, hyra för modem, bredbandskostnader etc. kan debiteras på konto 6230 Datakommunikation eller bokförs tillsammans med företagets övriga kostnader för telefon och telekommunikation. Om kostnaderna utgör direkta kostnader, exempelvis för att företaget säljer tjänster inom datakommunikation, debiteras ett konto i kontoklass 4. Produktion av egen hemsida är däremot en marknadsföringsåtgärd och bör redovisas som reklam, alternativt som köpta IT/IT-tjänster.