I juli 2016 fick Bolagsverket i uppdrag av regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Våren 2018 öppnades e-tjänsten för de aktiebolag som följer regelverket K2. Den 9 februari 2019 öppnade Bolagsverket möjligheten för de aktiebolag som följer regelverket K3 att lämna in årsredovisningen digitalt. Se även Balansartikeln Bolagsverket: Revisorer - lämna in årsredovisningen digitalt! daterad 2019-03-19.

Den digitala inlämningen görs i tre steg enligt Bolagsverkets hemsida:

  1. Ladda upp årsredovisningen med den eventuella revisionsberättelsen direkt från din programvara som stöder digital inlämning.

  2. Skriv in personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör ska bjudas in.

  3. Den som bjudits in loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen.

Läs mer om hur det går till på sidan Lämna in årsredovisningen digitalt,www.bolagsverket.se.

Se även

Taxonomi