Löpande bokföring

Köksmaskiner som diskmaskiner, mikrovågsugnar, kyl/frys etc. avseende personalmatsal/-utrymme kan räknas till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Om en köksmaskin eller mikrovågsugn däremot räknas som korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde utgör de i stället förbrukningsinventarier. Maskindiskmedel, avkalkningsmedel etc. utgör förbrukningsmateriel, alternativt debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader.