Löpande bokföring

Företagets utgifter för vanligt diskmedel, maskindiskmedel, avkalkningsmedel, diskborstar etc. utgör normalt förbrukningsmateriel (kontogrupp 54), men företag som anser dessa utgifter utgöra personalkostnader kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader. Om diskmedlet används för städning, rengöring och annan lokalvård kan utgiften i stället redovisas som lokalstädning, renhållning och städning.