Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Distansförsäljning

I momssammanhang innebär distansförsäljning att en vara efter försäljning transporteras av säljaren (eller för dennes räkning) från ett EU-land till ett annat.

Se uppslagsordet Distansförsäljning i Rätt Moms.