Innehåll

Löpande bokföring

För innehav av ett domännamn på internet måste företagen betala en årsavgift. Denna årsavgift kan särredovisas i debet på konto 6230 Datakommunikation eller bokföras tillsammans med företagets övriga kostnader för telefon och telekommunikation. Större investeringar i domännamn redovisas däremot som immateriell tillgång.