Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Donationer

Löpande bokföring

Lämnade donationer kan debiteras konto 6993 Lämnade bidrag och gåvor men skattemässigt medges normalt inte avdrag för sådana utgifter utan dessa betraktas som ej avdragsgilla kostnader som måste återföras i inkomstdeklarationen. Jfr sponsring. Erhållna donationer krediteras konto 3993 Erhållna donationer och gåvor, jfr erhållna gåvor. I den ideella sektorn utgör donationer ofta en slags gåva som redovisas exempelvis i kontogrupp 30 eftersom det ofta är en huvudintäkt.