En elektronisk faktura, s.k. e-faktura, är ett vedertaget begrepp för en faktura som skickas via e-post eller via företagets internetbank eller på något annat elektroniskt sätt. Det kan också vara en faktura som kunden hämtar själv ”i molnet”.