Den som driver enskild firma eller handelsbolag betalar endast arbetsgivaravgifter för de anställda. För verksamhetens överskott/vinst ska näringsidkaren i stället erlägga egenavgifter vid inkomst av aktiv näringsverksamhet respektive särskild löneskatt vid inkomst av passiv näringsverksamhet, näringsverksamhet. Egenavgifterna (och den särskilda löneskatten) ingår i den preliminära F-skatten. Vid underskott/förlust utgår inga egenavgifter (eller särskild löneskatt).

K1-regler

Företag som tillämpar K1 för enskilda näringsidkare ska inte göra avsättning för egenavgifter respektive särskild löneskatt inte bokföras i näringsverksamheten utan endast tas upp i deklaration.

För delägare i handelsbolag görs normalt ingen avsättning för egenavgifter i bolagets bokföring. Avsättningen för delägare som är fysiska personer (privatpersoner) görs i stället individuellt i respektive delägares inkomstdeklaration. Det innebär att bolagets vinst först ska fördelas mellan delägarna.

För delägare som är juridiska personer (aktiebolag, ekonomisk förening) uttas inga egenavgifter.

Se uppslagsordet Egenavgifter i Rätt Skatt.