Innehåll

Egetkapitalinstrument definieras i K3 punkt 22.3 som varje form av avtal som innebär en residual rätt i ett företags tillgångar efter avdrag för alla dess skulder.