Ej reskontraförda leverantörsskulder återfinns på konto 2448 i BAS och används normalt i bokslutsarbetet när leverantörsreskontran har stängts för nya transaktioner på räkenskapsåret men där det efter stängningen har anlänt fakturor till företaget som tillhör räkenskapsåret. Posten ingår i posten leverantörsskulder i balansräkningen.