Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Ekonomisk innebörd framför juridisk form

Denna grundläggande princip återfinns i K3 punkt 2.7 och innebär att transaktioner samt andra händelser och förhållanden ska redovisas och presenteras i enlighet med sin ekonomiska innebörd och inte enligt den juridiska (legala) formen. Begreppet heter ”substance over form” på engelska.