Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Energideklarationer

Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader bygger på ett EU-direktiv med klimatsyftet att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Lagen innebär att energianvändning och inomhusklimat redovisas i en energideklaration så att uppgifterna finns tillgängliga inför t.ex. försäljning eller uthyrning.

Kravet att göra energideklarationer gällde tidigare endast flerbostadshus och andra byggnader med uthyrning men gäller numera flerbostadshus, småhus och nybyggda hus.

Det är en energiexpert som utför energideklarationen (som är giltig i tio år), registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till Boverket. Swedac (www.swedac.se) ackrediterar de företag som får utföra energideklarationer men det är Boverket (www.boverket.se) som är den föreskrivande myndigheten.

Löpande bokföring

När det gäller fastigheter/byggnader som ingår i näringsverksamhet kan kostnaden för energideklarationer debiteras konto 5190 Övriga fastighetskostnader.