Energiskatt är en s.k. punktskatt och utgår bl.a. på de flesta bränslen som används för motordrift och uppvärmning.

Löpande bokföring

Vid försäljning inklusive energiskatt krediteras intäktskontot i kontoklass 3. Energiskatten krediteras konto 2660 Punktskatter. Dessutom tillkommer utgående moms på summan av försäljningsvärde och energiskatt. Momsen krediteras ett konto för utgående moms i kontogrupp 26. Den sammanlagda summan av försäljningsvärde, energiskatt och utgående moms är vad kunden ska betala kontant eller mot faktura, faktura, försäljning.

Vid redovisning/inbetalning av energiskatten debiteras konto 2660 Punktskatter.

Bokslut

Energiskatt som ska betalas under månaden efter räkenskapsårets utgång utgör en kortfristig skuld, inte en interimsskuld.