Enkel firma är en annan, om inte så vanlig, benämning på enskild firma eller enskild näringsverksamhet.