Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Ersättningsfond

Om företaget erhåller försäkringsersättning för egendom som skadats eller förstörts utgör ersättningen en skattepliktig intäkt samma år den erhålls. För att undvika den direkta skatteeffekten kan avsättning motsvarande ersättningen göras till en ersättningsfond.

Löpande bokföring

Avsättning till, ianspråktagande av och återföring från ersättningsfonden bokförs normalt inte löpande under året utan endast i samband med bokslutet. Försäkringsersättningen bokförs däremot normalt när den erhålls, normalt på konto 3994 Försäkringsersättningar.

Bokslut

Konton som debiteras för avsättningar:

8860 Förändring av ersättningsfond

8861 Avsättning till ersättningsfond för maskiner och inventarier

8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar

8863 Avsättning till ersättningsfond för mark

8864 Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel

Samtidigt krediteras något av nedanstående konton för ovanstående avsättningar:

2160 Ersättningsfond

2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier

2162 Ersättningsfond byggnader och markanläggningar

2163 Ersättningsfond mark

2164 Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel

Konton som krediteras när fonden tas i anspråk:

8865 Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar

8866 Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar

Om ersättningsfonden återförs till beskattning krediteras konto 8869 Återföring från ersättningsfond och tidigare använt fondkonto debiteras, t.ex. konto 2161 eller 2162.

K2-regler

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i K2 som innebar att ianspråktagen ersättningsfond i vissa fall får redovisas som ackumulerade överavskrivningar (obeskattad reserv), se punkt 15.3.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska näringsidkaren i blanketten för det förenklade årsbokslutet lämna upplysning om belopp avseende ersättningsfond i ruta U3 om avsättningar till ersättningsfond men den som vill följa kravet på avsättning i bokslutet enligt 31 kap. 3 § IL krediterar konto 2060 Ersättningsfond och debiterar konto 7980 Ersättningsfond med fondavsättningen.

Om det inte finns synnerliga skäl ska ett särskilt tillägg på 30 % av det återförda beloppet tas upp som intäkt i det inkomstslag där återföringen gjorts.

Se sökordet Ersättningsfond i Rätt Skatt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...