ESMA-förordningen är benämningen på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om framför allt inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten).