Enligt 4 kap. 6 § BFL får svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag ha euro som redovisningsvaluta i stället för i svenska kronor.

Även om redovisningsvalutan är euro ska både skatte- och inkomstdeklarationer upprättas i svenska kronor.

Ett svenskt företag som har euro som redovisningsvaluta ska även upprätta årsredovisning i euro.