1998 infördes ett vägavgiftssystem, s.k. eurovinjettsystem, för lastbilar över 12 ton. Systemet syftar till att främja den fria konkurrensen när det gäller tunga lastbilstransporter.

Löpande bokföring

Företagets utgifter för eurovinjetter avseende egna eller leasade/hyrda lastbilar kan bokföras på ett enda konto för lastbilskostnader. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda ett särskilt underkonto avseende försäkring, vinjetter och skatt för lastbilar.