I samband med faktureringen tar vissa företag ut en avgift för hanteringen. Emellertid får ett företag inte lägga till något i fakturan som inte redan har överenskommits tidigare. Det gäller även denna avgift, som brukar benämnas expeditionsavgift, hanteringskostnad eller faktureringsavgift. Köparen har då rätt att från fakturabeloppet dra av icke avtalade avgifter vid betalningen.

Löpande bokföring

Expeditionsavgifter konteras enligt syftet med avgiften eller enligt avgiftens sammanhang.